Как да променим URL адреса за търсене по подразбиране в WordPress

8 май 2019 | Оптимизация
Как да променим URL адреса за търсене по подразбиране в WordPress

WordPress използва URL структура за страниците в нашия сайт, която е добра от гледна точка на оптимизацията за търсещи машини (SEO). Обичайно URL адресите в WordPress изглеждат по следния начин:

http://example.com/page/
http://example.com/article/
http://example.com/2019/05/article/
http://example.com/category/category-name/

Тези URL адреси са лесни за разбиране, както за потребителите, така и за търсачките. На този етап обаче URL адресът по подразбиране на страницата с резултати от търсенето в WordPress е непривлекателен. Обикновено той изглежда така:

http://example.com/?s=your-search-query

Тази структура не съответства на останалите URL адреси на уебсайта ни. Въпреки че някои WordPress плъгини подобряват резултатите от търсенето, те не правят нищо за самия URL на търсенето. Как да направим URL страницата за търсене в WordPress по-подходяща за SEO? Това можем да постигнем по два начина:

Метод 1. Промяна чрез добавяне на код във functions файла на темата

За целта копирайте и поставете следния код във functions.php файла на темата във Вашия сайт:

function wpb_change_search_url() {
  if ( is_search() && ! empty( $_GET['s'] ) ) {
    wp_redirect( home_url( "/search/" ) . urlencode( get_query_var( 's' ) ) );
    exit();
  }  
}
add_action( 'template_redirect', 'wpb_change_search_url' );

Метод 2. Промяна чрез .htaccess файла

Файлът .htaccess често се използва за настройка на пренасочвания, защита и други задачи за конфигуриране на уебсайта. Но можете също да го използвате, за да промените стандартния URL адрес за търсене в WordPress. Вашият .htaccess файл се намира в основната папка на уебсайта Ви и за да го редактирате ще трябва да използвате FTP или приложението Файлов мениджър в cPanel. Поставете следния код в долната част на .htaccess:

# Change WordPress search URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} \\?s=([^&]+) [NC]
RewriteRule ^$ /search/%1/? [NC,R,L]

След като се изпълнили един от двата варианта, можете да отидете на уебсайта си и да използвате функцията за търсене. Ще забележите, че URL адресът за търсене вече изглежда така:

http://example.com/search/?s=your-search-query/