Родителска категория, когато имате и подкатегории

Понякога, когато имате в сайта си категории и подкатегории и използвате php the_category ();, ще ви се визуализира само дъщерната категория. Ако искате да покажете и родителската категория, намерете и заместете кода: <?php the_category (); ?> с този: <?php foreach((get_the_category()) as $childcat) { $parentcat = $childcat->category_parent; echo ‘ <a href=“‘ . get_category_link($parentcat) .'“>’ .get_cat_name($parentcat) .'</a>&raquo;…