Добавяне на умалено изображение към WordPress Excerpt на публикация

26 ян. 2014 | Без плъгини

За да добавим умалено изображение към нашия WordPress excerpt, ние се нуждаем от функция, която да екстрактва първото изображение от всяка наша публикация (в една публикация може да имаме повече от една картинка). За целта добавяме следната функция във файла functions.php на активната ни тема.

function get_first_image() {
global $post;
$first_img = '';
$output = preg_match_all('//i', $post->post_content, $matches);
$first_img = $matches [1] [0]; 
return $first_img;
}

След това трябва да извикаме тази функция get_first_image(); на мястото, където искаме да ни се появи изображението. Добавяме кода по-долу във файловете index.php и archives.php.

<a href="<?php the_permalink() ?>">
<img class="alignright" src="<?php echo get_first_image();?>" width="300" height="200"/>
</a>

В случая добавяме дясно подравнено изображение с размери 300px на 200px. Така кодът в нашите index.php и archives.php файлове добива вида:

<?php if (is_single() || is_page()) the_content('Read the rest of this entry »'); else { ?> <a href="<?php the_permalink() ?>"> <img class="alignright" src="<?php echo get_first_image();?>" width="300" height="200"/> </a> <?php the_excerpt(); } ?>

Ако изображенията в различните ни публикации имат различни размери, за да не ги деформираме при умаляването, може да зададем например само ширина width=“300″. По този начин картинката ще се преоразмери само по ширина, а за височината колкото се получи.